Настоящата Политика за поверителност определя как „ВЕРОНИК 2009“ ЕООД (наричано по-нататък “Администратора/ът”) използва и защитава всяка информация, предоставена от Вас чрез този Уебсайт. Ние уважаваме поверителността на Вашите лични данни и се задължаваме да ги защитаваме. С настоящото поясняваме как се събират и обработват Вашите лични данни, както и какви са Вашите права като субект на данните. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от Администратора на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

Данни за контакт:

Държава: Република България
Адрес: гр. Пловдив, ул.Драгоя Божилов 1 а
Телефон: 0889808889
Ел. поща: dakotahouses.batak@gmail.com

Събиране и обработване на лична информация

При изпращане на запитване от Ваша страна чрез формата ни за контакт и при запитване за резервация чрез Уебсайта dakota-houses.com събираме следните Ваши лични данни: име, фамилия, адрес, електронна поща, телефон.

Обработваме предоставените от Вас личните данни единствено, за да установим контакт с Вас и да Ви предоставим необходимата информация, за да отговорим на Вашето запитване.
Не използваме личните Ви данни за директен маркетинг или други търговски цели, без наличието на Вашето предварително свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие.
Относно информацията, събирана чрез „бисквитки“ можете да намерите повече информация на следния линк: https://dakota-houses.com/politika-za-biskvitki/ На тази страница ще намерите информация за това какво представляват „бисквитките“, как се използват от Администратора, за какви цели и как можете да ги управлявате за този Уебсайт и други свързани сайтове.

Ние ще запазим Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за да отговорим на Вашето запитване или дотогава, докато ни задължава законът. След това Вашите данни ще бъдат изтрити.

Предаване и съхранение на личната информация

Данните Ви не се предоставят извън целите на тяхната обработка, с изключение: (1) по Вашето изрично искане и нареждане в срока за съхранение; (2) по разпореждане на закона – на държавни институции в изпълнение на служебните им задължения; (3) при съдебни дела – на процесуален представител или директно на съда при стриктно спазване на разпоредбите на закона и настоящите правила.

Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, със стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Вашите права

Вие можете да достъпвате, коригирате, изменяте, да поискате ограничаване на обработката или да поискате изтриване на Вашите лични данни, като подадете заявка за това на следния email адрес: dakotahouses.batak@gmail.com или като използвате контактната форма на Уебсайта.

Имате право на жалба до надзорния орган, Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Изменение на тази политика за поверителност

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно от Администратора.